\

Kontroling wynagrodzeń i czasu pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie (HRM)

 

Zintegrowany System Zarządzanie SAP Business One umożliwia łatwe zarządzanie pracą i wynagrodzeniami pracowników. Narzędzie odpowiada za ewidencjonowanie danych pracowników firmy, ewidencjonowanie umów z zakładem pracy, ewidencję czasu pracy i naliczanie wynagrodzeń, obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozliczanie podróży służbowych, opracowywanie statystyk zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy, a także wspomaga proces rekrutacji, szkoleń oraz okresowej oceny pracowników.

Zaufali nam


Projekt i realizacja: